top of page

המחברות של יעל

''איך שאני צוחקת במהלך היום זה איך שאני חיה''

be brave notbook.png
להגדלה יעלי-התפיסה הפיקודית שלי-דף שני.p
להגדלה יעלי-התפיסה הפיקודית שלי-דף ראשון

לחצו על התמונה להגדלה 

המחברות של יעלי

המוטו שליווה את יעל

be brave.jpg

''המטרה שלנו בסופו של דבר היא

שאנשים ירצו לעסוק בחינוך

ולהשפיע מתוך אהבה''

יעלי-5  העקרונות שלי כקצינת חינוך חדש.jp
יעלי- מנהיגות חינוכית גדול.jpg

לחצו על התמונה להגדלה 

הכערכים שאני רוצה.png
כתבים
אוגדת עזה.png

''צלחתי את הכל, בדרך שלי,

טובה ככל שתהיה''

סכמש 7 ב.png
סכמש 7 א.png

לחצו על התמונה להגדלה 

''העשייה שלי והאדם שאני

נדרשים להיות בקנה אחד''

למה קצין צריך לכתוב 2.png
למה קצין צריך לכתוב 1.png

לחצו על התמונה להגדלה 

''אני אוהבת להיות עסוקה ולעשות הרבה, זה ממקד אותי''

IMG_4133.jpg
השבוי דף 2.png
השבוי דף 1.png

לחצו על התמונה להגדלה 

השבוי

''התחזקה אצלי תחושת השליחות להיות אני המצפן המוסרי''

bottom of page