''האתגר שלי הוא ללמוד לאהוב 

את השאלות שעולות בי''

 
 

''מבחינתי אם עשיתי משהו טוב ונטול תועלת אישית לבן אדם, זה ממש נקודת אור ביום!''