top of page

''האתגר שלי הוא ללמוד לאהוב 

את השאלות שעולות בי''

גלריה
גלריה וידאו

''מבחינתי אם עשיתי משהו טוב ונטול תועלת אישית לבן אדם, זה ממש נקודת אור ביום!''

bottom of page